Ο Βλάσης Μισσός είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος UADPhilEcon. Έχει εργαστεί στο Παρατηρητήριο ΙΝΕ ΓΣΕΕ καθώς και ως ειδικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Από τα τέλη του 2018 εργάζεται ως ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και ιστορίας οικονομικής σκέψης.