Ο Δρ. Αναστάσιος Παππάς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in International Banking and Finance από το Πανεπιστήμιο του Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην Μακροοικονομική από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα (εταιρίες συμβούλων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΟΤΑ). Την τρέχουσα περίοδο κατέχει τη θέση του επικεφαλής του τμήματος Μελετών του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Έχει διδάξει μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια.  Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μακροοικονομική, νομισματική, δημοσιονομική πολιτική, τις οικονομικές προβλέψεις και τη μελέτη των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και της κίνησης των κεφαλαίων.