Ο Γιώργος Ιωαννίδης είναι διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σήμερα εργάζεται ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) στο Τμήμα Μελετών του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί, ως επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ-ΓΣΒΕΕ), εμπειρογνώμονας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής, ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge και συνεργάτης ερευνητής στο Παρατηρητήριο Οικονομικών & Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ). Από τον Μάρτιο του 2015 έως και τον Ιούνιο του 2019 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΣΠΑ). Έχει διδάξει Οικονομικά της Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της πολιτικής οικονομίας, της οικονομικής πολιτικής, των οικονομικών της εργασίας, της πολιτικής για την αγορά εργασίας και της ελληνικής οικονομίας.