Θεοχαράκης Νικόλαος

Καθηγητής

Τομέας Ι – Πολιτικής Οικονομίας

Γραφείο:

Τηλέφωνο:

e-mail:

Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 4ος

ntheocar@econ.uoa.gr

Βιογραφικό