Μπασιάκος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας VII – Ποσοτικών Μεθόδων: Στατιστικής & Οικονομετρίας

Γραφείο:

Τηλέφωνο:

e-mail:

Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 6ος γρ. 604

210 3689491

ybassiak@econ.uoa.gr

Βιογραφικό

Ο Γιάννης Κ. Μπασιάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Στατιστική στο Πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστόνης (ΗΠΑ), όπου ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές. Η επιστημονική του έρευνα επικεντρώνεται στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, στη Θεωρία Δειγματοληψίας και Σχεδιασμό, Παρακολούθηση και Ανάλυση Δειγματοληπτικών Ερευνών, καθώς και στην Καινοτομία και στην Αξιολόγηση Έρευνας & Ανάπτυξης.

Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με συμβουλευτικό έργο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πιλοτική Μελέτη «MEASURING WHAT MATTERS TO EU CITIZENS: SOCIAL PROGRESS IN THE EUROPEAN REGIONS», EC, DG Regio, Late Payment Directive (Project ref. 2231), EUROMED, MORE I, ISTPact, and ERAWATCH projects and CISIII in Greece) προσφέροντας υπηρεσίες δειγματοληπτικού σχεδιασμού, στατιστικής ανάλυσης και ελέγχου ποιότητας των παραδοτέων.

Προηγούμενες θέσεις που κατείχε ήταν Ερευνητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Διευθυντής Στατιστικής στην Εταιρεία Ερευνών Κοινής Γνώμης VPR.C στην Ελλάδα, και Ερευνητής στο Κέντρο Στατιστικής & Ανάλυσης Δεδομένων για το AIDS στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, Βοστώνη, MA, USA. Έχει δημοσιεύσει πάνω από σαράντα άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.