Ο Νάσος Κορατζάνης έχει διδάξει ως εντεταλμένος διδασκαλίας στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Οικονομική Επιστημή από το το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται των πεδίων της διεθνούς πολιτικής οικονομίας και της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των βιβλίων Οικονομική Πολιτική Σταθεροποίησης και Αστάθεια στην ΟΝΕ (Παπαζήσης, 2011) και Η α(υτα)πάτη των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας (Παπαζήσης, 2018).