Ο Παρασκευάς Λιντζέρης έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας – ΑΣΟΕΕ) και σε μεταπτυχιακό επίπεδο Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική (Lancaster University, UK) και Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Η διδακτορική του διατριβή (Πανεπιστήμιο Πατρών) έχει τίτλο «Έννοιες, υποκείμενες θεωρίες και κατηγοριοποιήσεις δεξιοτήτων: Προς μια συνθετική τυπολογία των δεξιοτήτων για την εργασία». Έχει συγγράψει βιβλία για τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και για τις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων καθώς και δεκάδες άρθρα και κεφάλαια βιβλίων για θέματα θεωριών μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκπαίδευσης ενηλίκων, πολιτικών απασχόλησης και πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σχέση εκπαίδευσης, οικονομίας και εργασίας, στις κριτικές θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και στην πολιτική οικονομία της εργασίας με έμφαση στο ρόλο των δεξιοτήτων. Έχει εργαστεί στο πεδίο της έρευνας αγοράς και στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων ως σχεδιαστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει συνεργαστεί με πολλούς φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μελετητής – ερευνητής σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και πολιτικών απασχόλησης. Από το 2009 είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας.