Ο Χρίστος Πιέρρος είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στα Διεθνή Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Μααστρίχτ και στην Οικονομική Θεωρία από το τμήμα Οικονομικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η διδακτορική του διατριβή με θέμα “Theoretical and empirical contributions to stock-flow consistent modellingεκπονήθηκε στο ΕΚΠΑ. Έχει δημοσιεύσεις σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων και είναι συν-συγγρεαφέας του βιβλίου «Η α(υτα)πάτη των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην εσωτερική υποτίμηση και στην επίπτωση της διανομής του εθνικού εισοδήματος στην οικονομική δραστηριότητα, στη χρηματιστικοποίηση και στη διασύνδεση της πραγματικής με τη χρηματοοικονομική πλευρά της οικονομίας.