Κώτσιος Στέλιος

Καθηγητής

Τομέας VΙ – Μαθηματικών και Πληροφορικής

Γραφείο:

Τηλέφωνο:

e-mail:

Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 6ος, γρ. 609

210 3689478

skotsios@econ.uoa.gr

Βιογραφικό