Ο Άλκης Πιτέλης είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου του East Anglia του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) με Υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση και με θέμα διατριβής «Οι Επιδράσεις της Δημόσιας Βιομηχανικής Πολιτικής στην Καινοτομία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (“The Effects of Public Industrial Policy on Renewable Energy Innovation”). Στόχος της διατριβής ήταν να εξεταστεί σε ποιο βαθμό και ποιοι τύποι δημόσιας βιομηχανικής πολιτικής (public industrial policy), εργαλεία πολιτικής (policy instruments) και οι αλληλεπιδράσεις τους, επηρεάζουν την καινοτομία στο σύνολο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και σε συγκεκριμένους τύπους/τεχνολογίες. Τρία από τα κεφάλαια της διατριβής έχουν ήδη δημοσιευτεί σε καταξιωμένα και παγκόσμιας εμβέλειας επιστημονικά περιοδικά, όπως το Renewable Energy, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, και το Competition and Change. Πριν από το διδακτορικό του, ολοκλήρωσε το πρώτο του πτυχίο στο Πανεπιστήμιο του Nottingham (ΗΒ), και ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Postgraduate Diploma) στο Πανεπιστήμιο του Brunel (ΗΒ). Μετά από αυτό, του απονεμήθηκε η Υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Sussex (Science Policy Research Unit – SPRU) (ΗΒ), όπου απέκτησε MSc σε Πολιτική Ενέργειας για την Αειφορία («Energy Policy for Sustainability»).

Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε διάφορες βαθμίδες στο Πανεπιστήμιο του East Anglia, Λονδινου, και Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στο Πανεπιστήμιο του East Anglia, εργάστηκε ως Ανώτερος (Senior) Βοηθός Έρευνας για το επιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ορίζοντας 2020 TILOS Project που αφορούσε την καινοτομία στη αποθήκευση ενέργειας και για το οποίο έχει υποβάλει δύο παραδοτέα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχε εργαστεί ως βοηθός έρευνας για το επιστημονικό ερευνητικό έργο με θέμα «Συμβόλαιο, πλαίσιο για την σύσταση δικτύου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας» χρηματοδοτούμενη από την Επιτροπή των Περιφερειών (Committee of the Regions) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω Progress Consulting. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, απασχολήθηκε στο πρόγραμμα Financialisation – Economy – Society – Sustainable Development (FESSUD), συντονισμένο από το Πανεπιστήμιο του Leeds και χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το οποίο συνέγραψε δύο εκθέσεις, μία εκ των οποίων έχει δημοσιευτεί ως working paper της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διετέλεσε Tutor στο Global on line MBA University of London, όπου δίδαξε «Business Economics». Σήμερα εργάζεται σαν μέλος Σ.Ε.Π. στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος (Κύπρος) «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM)», όπου διδάσκει τα μαθήματα σχετικά με την αειφορία και τις μεθόδους και τις διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και σαν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.