Αργείτης Γεώργιος

Καθηγητής

Τομέας Ι – Πολιτικής Οικονομίας

Γραφείο:

Τηλέφωνο:

e-mail:

Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 4ος, γρ. 417

210 3689435

gargeitis@econ.uoa.gr

Βιογραφικό