Κουντούρης Εμμανουήλ

Λέκτορας

Τομέας Ι – Πολιτικής Οικονομίας

Γραφείο:

Τηλέφωνο:

e-mail:

Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 4ος, γρ. 419

210 3689475

manoscudu@econ.uoa.gr

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (1979) από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό Δίπλωμα (1998) από το ίδιο Τμήμα με τίτλο “Η Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης στην Ελλάδα: 1837-1942”.  Διδάσκει από το 1982 μαθήματα Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας, Πολιτικής Οικονομίας και Μικροοικονομικής Ανάλυσης.Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία των Οικονομικών Ιδεών, Πολιτική Οικονομία, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.