Μανιάτης Αθανάσιος

Καθηγητής

Τομέας Ι – Πολιτικής Οικονομίας

Γραφείο:

Τηλέφωνο:

e-mail:

Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 4ος, γρ. 413

210 3689419

amaniatis@econ.uoa.gr

Βιογραφικό