Στο μάθημα Πολιτική Οικονομία ΙΙΙ δίνεται έμφαση στην ανάλυση που παρουσιάζεται στον τρίτο τόμο του «Κεφαλαίου» και στην εξέλιξη της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται το πρόβλημα του μετασχηματισμού των άμεσων τιμών σε τιμές παραγωγής, η θεωρία ανταγωνισμού και συγκέντρωσης του κεφαλαίου, η θεωρία παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας και οι θεωρίες οικονομικής κρίσης στο χώρο της ριζοσπαστικής και μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας.

     Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν:

  • Το πρόβλημα του μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές παραγωγής
  • Θεωρία πραγματικού ανταγωνισμού – Συγκέντρωση κεφαλαίου – Μονοπωλιακός καπιταλισμός
  • Διάκριση παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας
  • Εθνικοί Λογαριασμοί και Μαρξικές κατηγορίες
  • Μαρξιστικές θεωρίες κρίσης- η πρόσφατη κρίση