Εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές μεθόδους της Οικονομίας.
Το μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι καλύπτει μία εισαγωγή καθώς και την εφαρμογή των βασικών μαθηματικών τεχνικών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των σύγχρονων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, η ύλη είναι:

1) Γραμμικές Συναρτήσεις – Ευθεία
2) Επίλυση Συστημάτων
3) Βασικές Οικονομικές Συναρτήσεις
4) Τριώνυμο
5) Εκθετικές Συναρτήσεις-Λογάριθμοι
6) Πρόοδοι
7) Τόκοι-Ανατοκισμοί-Ράντες
8) Παράγωγος
9) Βασικά Εργαλεία των Παραγώγων-Διαφορικό
10) Βελτιστοποίηση συναρτήσεων
11) Βασικά Ολοκληρώματα
12) Συναρτήσεις Πολλών μεταβλητών-Μερική Παράγωγος
13) Διαφορικό
14) Ακρότατα πολλών μεταβλητών
15) Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων
16) Μέθοδος Lagrange – Μία εισαγωγή
17) Πίνακες – Ορίζουσες
18) Συστήματα- Εφαρμογές
19) Μία Βασική Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις
20) Μία Βασική Εισαγωγή στις Εξισώσεις Διαφορών