(Προσφέρεται κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

     Στο μάθημα αυτό, οι φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται να εξοικειωθούν με τη χρήση και ανάπτυξη θεωρητικών και ποσοτικών εργαλείων όσον αφορά θεμελιώδη ζητήματα της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας που αναπτύχθηκαν κυρίως στα μαθήματα Πολιτική Οικονομία Ι και ΙΙΙ.

     Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εμπλουτίσουν τις θεωρητικές και τεχνικές τους δεξιότητες ως προς τη διερεύνηση ζητημάτων και χαρακτηριστικών του σύγχρονου καπιταλισμού.

     Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μεθοδολογία μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές παραγωγής.
  • Ο ενδοκλαδικός και ο διακλαδικός ανταγωνισμός – Ρυθμιστικό κεφάλαιο και εμπειρική ανάλυση της διαδικασίας του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία.
  • Ανάλυση του ποσοστού κέρδους και θεωρίες κρίσεων.
  • Μαρξιστικές σχολές και προσεγγίσεις – Κοινωνικές δομές συσσώρευσης–«Μακρά κύματα» – Σχολή της ρύθμισης –Συμπίεση των κερδών-Σχολή Μονοπωλιακού κεφαλαίου – κλασική-μαρξική σχολή.
  • Η παραγωγική και η μη παραγωγική εργασία στις σύγχρονες οικονομίες – Κοινωνική διαστρωμάτωση και εργατική τάξη στο σύγχρονο καπιταλισμό και την ελληνική κοινωνία.