(Προσφέρεται κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

Η σύγχρονη τάση απόρριψης της Κοινωνικής Πολιτικής ως τμήμα της ευρύτερης Οικονομικής Πολιτικής, αντανακλά την σταδιακή έκπτωση του Κοινωνικού Κράτους ως φορέα προώθησης της οικονομικής μεγέθυνσης.

Το μάθημα εξετάζει τους λόγους κρατικής παρέμβασης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή του κράτους πρόνοιας και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του Κοινωνικού Κράτους, και αναλύει τους τρόπους άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι σημαίνει «κοινωνική πολιτική»;

Γιατί είναι απαραίτητη η κρατική παρέμβαση;

Ιστορική αναδρομή του κοινωνικού κράτους στις χώρες της Ευρώπης.

Πολιτική Οικονομία: πώς επηρεάζεται η κοινωνική πολιτική από την ιδεολογία (σχολές πολιτικής σκέψης: νεοφιλελευθερισμός, φιλελευθερισμός, σοσιαλδημοκρατία, σοσιαλισμός. Κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος);