(Προσφέρεται κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

 

Στο μάθημα Πολιτική Οικονομία της Εργασίας θα εξεταστούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις που συνδέονται με την ανάλυση της αγοράς εργασίαςμε κύρια έμφαση στις ετερόδοξες προσεγγίσεις, οι προτάσεις πολιτικής που προκύπτουν από αυτές καθώς και οι μηχανισμοί σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης αυτών των πολιτικών.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων οργανώνεται γύρω από δύοβασικούς άξονες:

(α) Οικονομικά της Εργασίας, με στόχο την επισκόπηση των κύριων θεωρητικών ρευμάτων αναφορικά με την λειτουργία των αγορών εργασίας.Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν:

  • Κριτική επισκόπηση της νεοκλασικής θεωρίας για την αγορά εργασίας.
  • Θεσμικές προσεγγίσεις για την αγορά εργασίας.
  • Κριτικές και ριζοσπαστικές προσεγγίσεις για την αγορά εργασίας.
  • Θεωρίες για την ανεργία.
  • Μισθοί, επιδόματα, συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι επιδράσεις τους στη αγορά εργασίας.

(β) Πολιτική απασχόλησης. Η πολιτική απασχόλησης αφορά μια δέσμη δημόσιων πολιτικών (publicpolicy) που τοποθετούνται στο μεταίχμιο μεταξύ της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Όντας εφαρμοσμένη πολιτική υπόκειται σε περιορισμούς που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά της, δηλαδή, σε αντίθεση με την κανονιστική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας (τι πρέπει να γίνει), η πολιτική απασχόλησης οφείλει να λάβει υπόψη τις δυνατότητες και τα εργαλεία που δίνει το οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον (τι μπορεί να γίνει και πως). Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν

  • Ζητήματα θεωρίας των πολιτικών απασχόλησης (κατηγοριοποίηση, τυποποίηση, εργαλεία παρέμβασης),
  • Ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης της πολιτικής απασχόλησης
  • Ζητήματα παρακολούθησης, προσαρμογής και αξιολόγησης των παρεμβάσεων.