(Προσφέρεται κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

Στο μάθημα «Πολιτική Οικονομία και Θεωρία της Πολιτικής – Κλασσικές και Σύγχρονες θεωρητικές σχολές», εξετάζεται και αναλύεται πληθώρα θεωρητικών παραδόσεων στο πεδίο της κλασσικής Πολιτικής Οικονομίας και Θεωρίας της Πολιτικής. Από την «Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων» του Adam Smith, έως και τον μεθοδολογικό ατομισμό στην οικονομική σκέψη του Fr. Hayek θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της κλασσικής πολιτικής και οικονομικής σκέψης, η οποία εμφανίζονταν ως ενιαίο γνωστικό πεδίο, στο σύγχρονο κατακερματισμό των γνωστικών αντικείμενων σε επιμέρους πεδία ανάλυσης της οικονομικής και πολιτικής δράσης.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Αγγελίδης Μανόλης, Ψυχοπαίδης Κοσμάς, (επ.), Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας και Θεωρίας της Πολιτικής, Εξάντας, Αθήνα, 1996.
  • Ψυχοπαίδης Κοσμάς, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, επ. πρ., Βασίλης Μαγκλάρας, Ποταμός, Αθήνα, 2010.
  • Hayek Friedrich, Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, Σικάγο, 1996.