Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης

Home > Πρόγραμμα Σπουδών > Γ’ Εξάμηνο > Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης

(Προσφέρεται κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

    Το μάθημα εξετάζει ορισμένα βασικά στοιχεία αναπτυξιακών προσεγγίσεων και θεωριών οικονομικής ανάπτυξης. Ζητήματα εισοδήματος, φτώχειας, ανισότητας, λειτουργίας θεσμών, αγροτικής παραγωγής, δομικών μετασχηματισμών καθώς και θέματα που άπτονται του χώρου της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, υπεισέρχονται ώστε να εμφυσήσουν διαφορετική πνοή στην οικονομική θεωρία.

Ποιες οι βασικές θεωρίες ανάπτυξης;

Τι σημαίνει «αναπτυξιακό πρότυπο»;

Ποια η αναπτυξιακή επίδραση των οικονομικών μεγεθών;

Πώς αναπτύσσεται η παγκόσμια οικονομία;

     Η έμφαση δίνεται στα δυναμικά υποδείγματα μεγέθυνσης και ανάπτυξης.

     Οι θεματικές αφορούν:

  • τη μετανάστευση
  • τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής ζωής
  • την τεχνολογική αλλαγή
  • τις στατικές και δυναμικές θεωρίες πολιτικής οικονομίας
  • τη δυναμική της διανομής εισοδήματος και των θεσμικών μεταβολών
  • τη δομή των επιχειρήσεων στις αναπτυγμένες χώρες
  • τη διαφάνεια και λειτουργία των χρηματαγορών
  • τις ιδιωτικοποιήσεις
  • το σύστημα τραπεζικής πίστης και λειτουργίας και
  • το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών αναδυόμενων οικονομιών.