(Προσφέρεται κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

     Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές του προγράμματος στη σημασία της χρήσης τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και ειδικά της οικονομικής επιστήμης.

     Στο πλαίσιο του μαθήματος, παρουσιάζονται μέθοδοι συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων, περιγραφικής στατιστικής, επίλυσης διαφορικών εξισώσεων και ανάπτυξης μακροοικονομικών υποδειγμάτων. Παράλληλα, οι φοιτητές θα γνωρίσουν σε εισαγωγικό επίπεδο μια σειρά από μεθόδους και εργαλεία οικονομετρικής εκτίμησης μεταβλητών, μεθόδων προσομοίωσης και στοχαστικής ανάλυσης στο πεδίο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών.

     Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη χρησιμότητα εφαρμογής μαθηματικών, στατιστικών και οικονομετρικών τεχνικών στο πεδίο της οικονομικής θεωρίας και ειδικά στην τεκμηρίωση θέσεων και προτάσεων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

     Μεταξύ των θεματικών αντικειμένων του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Συστήματα γραμμικών και μη γραμμικών εξισώσεων
  • Εκτίμηση και έλεγχος υποθέσεων
  • Θεωρία πιθανοτήτων και αρχές στατιστικής
  • Μεθοδολογία και μέσα μοντελοποίησης