Ύλη Πολιτικής Οικονομίας I

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PowerPoint) ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ